strona domowa english
   
 
     
 

Przedstawiamy poniżej listę województw, w których znajdują się punkty sprzedaży naszych wyrobów:województwo łódzkie

województwo małopolskie
województwo mazowieckie
województwo śląskie
województwo pomorskie

 
Zakład produkcyjny
97-318 Czarnocin, ul. Główna 162,
tel/fax (44) 616 51 82, tel. (44) 616 62 13
e-mail: czarnocin@milkpol.com.pl
Biuro Handlowe i Księgowość
92-516 Łódź, ul. Puszkina 80,
tel/fax (42) 649 16 93, tel. (42) 649 31 99
e-mail: milkpol@milkpol.com.pl
  Informacje dodatkowe
NIP: 771-01-06-183, REGON: P-004703448, Wysokość kapitału: 1.185.350 zł
Nr rachunku bankowego: 86 2490 0005 0000 4530 7536 4139
KRS: 0000304913 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego